Wybrane prace


 • Opracowanie dokumentacji dla 10 gminnych składowisk odpadów o powierzchni 9,8 ha dla MZGOK Spółka z o.o. w Koninie
 • Budowa składowiska odpadów przemysłowych dla Enea SA w Świerżach Górnych
 • Program Ochrony Środowiska i Program Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Głowaczów
 • Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ulan Majoracie
 • Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kocku
 • Budowa składowiska odpadów przemysłowych dla Elektrowni Kozienice w Świerżach Górnych
 • Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Działoszynie
 • Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamionce
 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Ciepielowie?
 • Projekt rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Przemysłowej w Mińsku Mazowieckim
 • Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Gielniowie
 • Projekt rekultywacjiII niecki (6,45ha) składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie, dla miasta Lublin
 • Projekt alternatywnego zasilenia w ciepło obiektów zaplecza składowiska z modułu odzysku ciepła projektowanego agregatu kogeneracyjnego składowiska w Rokitnie
 • Instalacja ujęcia i energetycznego wykorzystania biogazu składowiska w Rokitnie
 • Studium wykonalności dla inwestycji dotyczącej budowy instalacji biogazu rekultywacji niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie
 • Raport oddziaływania na środowisko w zakresie wykonania rekultywacji składowiska oraz budowy instalacji energetycznego wykorzystania biogazu wraz z rekuperacją w Rokitnie
 • Projekt rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Solcu nad Wisłą
 • Rozpoznanie geologiczne dla planowanego przedsięwzięcia ?Budowa oczyszczalni ścieków? w Kowali
 • Raport oddziaływania na środowisko dla budowy oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości Qd =500 m 3/d z możliwością rozbudowy do przepustowości Qd =1200 m 3/d w miejscowości Parznice
 • Projekt rekultywacji i zagospodarowania biogazu nieeksploatowanego wysypiska odpadów ?Nowosolna? w Łodzi
 • Projekt rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Ciepielowie, gmina Ciepielów
 • Projekt rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Jastrzębiu-Czerwienicy, gmina Jastrząb
 • Budowa składowiska odpadów komunalnych - wykonanie hydroizolacji poziomej kwatery nr 9 w Kozodrzy
 • Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Cudnowie gmina Jedlnia Letnisko
 • Projekt rekultywacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych ?Organika Benzyl? w Skarżysku-Kamiennej
 • Studium wykonalności dla zadania ?Projekt rekultywacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych Organika Benzyl w Skarżysku-Kamiennej?
 • Likwidacja dzikiego wysypiska odpadów, rekultywacja terenu w miejscowości Pionki powiat Radom
 • Budowa dróg leśnych w miejscowościach Policzna i Garbatka, Nadleśnictwo Zwoleń
 • Projekt i rekultywacja składowiska odpadów poprodukcyjnych w Łaszówce gmina Kozienice
 • Opinia geologiczna dotycząca możliwości zaopatrzenia w wodę dla gminy Kowala
 • Projekt i rekultywacja terenów zdegradowanych w Żytkowicach gmina Garbatka Letnisko
 • Projekt i rekultywacja terenów zdegradowanych w Brzózie gmina Głowaczów
 • Program Ochrony Środowiska i Program Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Jastrząb
 • Program Ochrony Środowiska i Program Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Kowala
 •  Program Ochrony Środowiska i Program Gospodarki Odpadami dla powiatu łęckiego
 • Projekt techniczny wysypiska odpadów komunalnych w Lipsku, woj. mazowieckie
 • Projekt Badań Geologiczno-Inżynierskich, Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska i Projekt Techniczny dla wysypiska odpadów komunalnych w Zwoleniu
 • Projekt Badań Geologicznych pod wysypisko odpadów komunalnych w Jasieńcu
 • Projekt Badań Geologicznych pod wysypisko odpadów komunalnych w Rusinowie
 • Projekt Badań Geologicznych pod oczyszczalnię ścieków w Wolanowie
 • Projekt Badań Geologiczno-Inżynierskich, Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska i Projekt Techniczny dla wysypiska odpadów komunalnych w Wierzbicy
 • Projekt Badań Geologiczno-Inżynierskich, Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska i Projekt Techniczny dla wysypiska odpadów komunalnych w Grójcu
 • Wykonawstwo wysypiska odpadów komunalnych w Wolanowie
 • Zastępstwo inwestycyjne przy budowie wysypiska odpadów komunalnych w Zwoleniu
 • Wykonawstwo wysypiska odpadów komunalnych w Wierzbicy
 • Zastępstwo inwestycyjne przy budowie wysypiska odpadów komunalnych w Grójcu
 • Projekt rekultywacji "dzikiego" wysypiska odpadów komunalnych w Zwoleniu
 • Projekt modernizacji wysypiska odpadów komunalnych w Kozienicach
 • Projekt wysypiska odpadów komunalnych w Bielinach
 • Studium lokalizacji wysypiska odpadów komunalnych dla gminy Chynów
 • Projekt wysypiska odpadów komunalnych dla gminy Przysucha
 • Projekt rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych dla gminy Przysucha
 • Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łuczynów gmina Kozienice ? podwykonawstwo
 • Program gospodarki odpadami dla związku gmin "Radomka"
 • Projekt Techniczny Wysypiska dla gminy Grębów woj. tarnobrzeskie
 • Program Ochrony Środowiska i Program Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Zwoleń