Firma SUL w Zakresie Ochrony Środowiska została założona w latach dziewięćdziesiątych i zajmuje się problematyką związaną z ochroną środowiska. Od 2005 roku funkcjonuje jako SUL sp. z o.o. Wykonuje prace projektowe i realizuje kompleksowo inwestycje proekologiczne. Posiada doświadczenie w wykonywaniu rekultywacji technicznych i biologicznych, budowie i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, oczyszczalni ścieków oraz w odzysku, przetwarzaniu i zagospodarowaniu odpadów. Przygotowuje na zamówienie jednostek samorządowych: Programy Ochrony Środowiska, Programy Gospodarki Odpadami i Oceny Wpływu na Środowisko. Organizuje sympozja i konferencje, w tym cykliczną: ?Problemy prawne, techniczne i ekonomiczne gospodarki odpadami?. W swoich działaniach współpracuje z wybitnymi specjalistami reprezentującymi: uczelnie, jednostki badawcze, wyspecjalizowane firmy.

  

 

 

W rankingu "500 Menedżerów 2013" ogłoszonym przez Puls Biznesu i międzynarodową wywiadownię gospodarczą D&B nasza firma znalazła się pomiędzy najlepiej zarządzanymi firmami w Polsce.